Pozwolenie na budowę w Węgorzewie

Projekt hali stalowej

BUDVISION sp. z o.o. uzyskała dla swojego klienta pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, które dotyczyło rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o kolejną halę produkcyjno-magazynową o pow. ok. 800m2 wraz z wiatą/zadaszeniem rampy komunikacyjno-przeładunkowej o pow. ok. 100m2.

Po wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego oraz dokonaniu koniecznych uzgodnień z rzeczoznawcami ds. p.poż. oraz ds. higieniczno-sanitarnych dokumentacja została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, gdzie po uzgodnieniach uzyskano decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB), która to decyzja ostatecznie stała się decyzją prawomocną.

W wyniku powyższego Inwestor może rozpocząć budowę planowanej inwestycji w planowanym terminie.

Od zlecenia prac projektowych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę upłynęło 4,5 miesiąca, a prace były realizowane wg następującego
harmonogramu:

a) inwentaryzacja oraz uzgadnianie koncepcji: 1 miesiąc
b) wielobranżowy projekt budowlany z uzgodnieniami: 1,5 miesiąca
c) pozwolenie na budowę: 1,5 miesiąca
d) uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę: 0,5 miesiąca