Projektowanie konstrukcji hali magazynowo-serwisowej w Mysłakowicach

Projektowanie konstrukcji hali magazynowo-serwisowej w Mysłakowicach

We wrześniu br. projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji budynku usługowo-mieszkalnego – w zakresie dot. hali magazynowo-serwisowej w miejscowości Mysłakowice k/Jeleniej Góry, którego projekt budowlany oraz wykonawczy fundamentów były wykonane wiosną br.
Projektowany budynek (hala magazynowo-serwisowa) stanowić będzie nową inwestycję z przeznaczeniem/funkcją magazynowo-serwisową i składać się będzie z części halowej oraz antresoli stalowej. Powierzchnia hali w rzucie wynosić będzie 290 m2 a wysokość w okapie konstrukcji 7,09m.

Ramy główne hali zaprojektowano jako ramy 1-przęsłowe (1-nawowe), o sztywnych narożach, z pełnościennych przekrojów dwuteowych, których słupy będą przegubowo mocowane do fundamentów. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy, ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów oraz przegubowym połączeniem słup-rygiel.

Konstrukcja dachu składać się będzie z pełnościennych dźwigarów dachowych, płatwi zimnogiętych, zastrzałów oraz układu stężeń połaciowych. Płatwie zaprojektowano jako belki wolnopodparte (1-przęsłowe) i będą usztywnione układem tężników/podwieszeń z prętów oraz elementów zimnogiętych.

W hali zaprojektowano antresolę stalową z poszyciem podłogi z OSB. Konstrukcja główna antresoli składać się będzie z układu sztywnych ram w kształcie litery T mocowanych przegubowo do słupów ramy głównych oraz ramy szczytowej. Słup ramy antresoli będzie sztywno połączony z fundamentem. Pomiędzy ramami głównymi antresoli zaprojektowano stalowe belki pośrednie z profili zimnogiętych Czg ze stali S350GD+Z w rozstawie co ok. 800mm. Na antresolę prowadzić będą schody stalowe policzkowe ze stopniami i podestami z ocynkowanej lub nierdzewnej blachy ryflowanej. Antresola oraz schody będą zabezpieczone barierkami ochronnymi oraz bortnicami.

Obiekt zostanie obudowany płytą warstwową z rdzeniem PIR gr. 120 mm i posadowiony na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.