Projektowanie hali produkcyjno-magazynowej w Węgorzewie

Projektowanie hali produkcyjno-magazynowej w Węgorzewie

W lipcu br. projektanci BUDVISION zakończyli opracowywanie budowlanego projektu wielobranżowego rozbudowy hali magazynowo-produkcyjnej z budynkiem biurowo-warsztatowym o halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Węgorzewo. Zakres prac BUDVISION obejmował projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, wod-kan i energetyczny.

Obecnie zakład produkcyjny składa się z trzech części: budynku biurowo-warsztatowego, hali magazynowo-produkcyjnej oraz obiektów towarzyszących: dwóch wiat magazynowych, pomieszczeń technologicznych, rampy rozładunkowej – w technologii żelbetowej.

Po dokonaniu stosownych rozbiórek i wyburzeń oraz realizacji projektowanej rozbudowy zakład składać się będzie z czterech części: istniejącego budynku biurowo-warsztatowego, istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej, istniejących obiektów towarzyszących: wiaty magazynowej i rampy rozładunkowej, a także projektowanej hali produkcyjno-magazynowej. Łączna powierzchnia projektowanej rozbudowy wynosić będzie 900 m2.

Konstrukcja hali produkcyjno-magazynowej składać się będzie z ram głównych zaprojektowanych w rozstawie osiowym 5,7m+3×6,0m+5,7m, pełnościennych dźwigarów dachowych, płatwi zimnogiętych (zaprojektowanych jako belki wieloprzęsłowe ciągłe), zastrzałów, stężeń połaciowych, tężników/podwieszeń  oraz elementów zimnogiętych.
Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy – stalowy, ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów oraz przegubowym połączeniem słup-rygiel.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną i ścianami oporowymi.
W ścianach hali zaprojektowano bramy, drzwi oraz okna, natomiast w dachu pasma świetlne – świetliki poprzeczne do kalenicy.
Konstrukcja główna rampy rozładunkowej składać się będzie z ram głównych zaprojektowanych w rozstawie osiowym co 3,6 m, pełnościennych dźwigarów dachowych, płatwi zimnogiętych i rygla dachowego.
Lokalnie, jako oparcie jednej z ram głównych, zaprojektowano poprzeczny wymian dachowy jako belka wolnopodparta, 1-przęsłowa. Wymian stanowić będzie dodatkowo tężnik usztywniający pomiędzy ramami głównymi zadaszenia rampy rozładunkowej.
Płatwie zaprojektowano jako belki 1-przęsłowe, wolnopodparte, usztywnione układem tężników/podwieszeń oraz elementów zimnogiętych. Stężenia połaciowe poprzeczne (prętowe typu X) zaprojektowano w całej połaci dachowej. Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych.
Projektowanie rozbudowy budynków istniejących należy do dość skomplikowanych opracowań konstrukcyjnych z uwagi na dodatkowe warunki brzegowe wyznaczone przez istniejące obiekty. W BUDVISION mamy spore doświadczenie w projektowanie tego typu obiektów. Nasi projektanci szczególnie lubią takie wyzwania.