Projektowanie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem w Krośnie

Projektowanie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem w Krośnie

Projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i częścią biurowo-laboratoryjną oraz budynku gospodarczo-magazynowego i wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krosno k/Mosiny.

Projektowana inwestycja składać się będzie z ośmiu zasadniczych części:

  • hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym,
  • zaplecza socjalnego i części biurowo-laboratoryjnej,
  • budynku gospodarczo-magazynowego,
  • wiaty magazynowej,
  • otwartego zbiornika na wody deszczowe/opadowe o poj. 150m3,
  • naziemnego zbiornika p.poż. o poj. 100m3,
  • TRAFO kontenerowego,
  • podziemnych zbiorników na gaz LPG (poj. 3x 6,4m3).

HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM (pow. 2350m2)

Budynek zaprojektowano jako halę stalową dwunawową (lokalnie jednonawową), jednokondygnacyjną z dachem dwuspadowym o pochyleniu 3%. Konstrukcję stanowić będzie lekki szkielet stalowy z lekką obudową dachu bezpłatwiowego z blachy trapezowej o wysokim profilu z pokryciem ze styropianu EPS gr. 240mm lub pianką PIR gr. 140mm oraz membraną PCV, a także lekką obudową ścian z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 100mm w układzie poziomym. Ze względów pożarowych hala zostanie oddzielona od zaplecza socjalnego i części biurowo-laboratoryjnej poprzez ścianę oddzielenia p.poż REI120.

ZAPLECZE SOCJALNE I CZĘŚĆ BIUROWO-LABORATORYJNA (pow. 500 m2)

Będzie to budynek jednokondygnacyjny, jedno- lub dwunawowy wykonany w technologii tradycyjnej wzmocnionej szkieletem żelbetowym. Stropodach zaprojektowano ze sprężonych płyt kanałowych oraz typowych płyt kanałowych. Dach będzie miał 3% nachylenie. Budynek oddzielono pod względem pożarowym od hali produkcyjno-magazynowej poprzez ścianę oddzielenia p.poż REI120. Niektóre ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne budynku spełniają także wytyczne p.poż. – EI60, REI120 – z uwagi na wydzielenia i odległości określone w przepisach p.poż oraz w projekcie architektonicznym. Ściany budynku zaprojektowano jako murowane wzmocnione układem elementów żelbetowych (wieńce, trzpienie, słupy, belki) oraz ścianami poprzecznymi.

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY (pow. 100 m2)

Obiekt 1-kondygnacyjny, 1-nawowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej wzmocnionej szkieletem żelbetowym. Stropodach wykonany zostanie z typowych płyt kanałowych. Dach będzie miał 3% pochylenie. Budynek zostanie oddzielony pod względem pożarowym poprzez ścianę oddzielenia p.poż REI60 z uwagi na odległość od wiaty magazynowej oraz granicy z działką budowlaną. Ściany budynku zaprojektowano jako murowane wzmocnione układem elementów żelbetowych (wieńce, trzpienie) oraz ścianami poprzecznymi.

WIATA MAGAZYNOWA (pow. 42 m2)

Wiatę zaprojektowano jako jednokondygnacyjny budynek jednonawowy, z dachem dwuspadowym. Konstrukcję stanowić będzie lekki szkielet stalowy z lekką obudową dachu z blachy trapezowej, bez ścian. Dach wiaty będzie miał 8% nachylenie.

OTWARTY ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE/OPADOWE (poj. 150 m3)

Zbiornik na wody deszczowe/opadowe głębokości 3,3m zaprojektowano jako zbiornik otwarty w postaci zagłębienia na terenie działki. Otoczony będzie stalowym ogrodzeniem systemowym o wysokości 2,0m z furtką przejściową. Wnętrze zbiornika zostanie wzmocnione płytami betonowymi i uszczelnione folią geomembraną+geowłoknina zgrzewaną na stykach tworząc szczelny zbiornik na wody deszczowe/opadowe o poj. 150m3.

NAZIEMNY ZBIORNIK P.POŻ. (poj. 100m3)

Zaprojektowano typowy naziemny zbiornik stalowy, systemowy o pojemności 100m3.

TRAFO KONTENEROWE

Na działce powstanie typowe, systemowe TRAFO kontenerowe wykonane z żelbetu.

PODZIEMNE ZBIORNIKI NA GAZ LPG (3 szt. o poj. 6,4m3)

Zastosowane zostaną podziemne typowe, stalowe zbiorniki systemowe, 3 szt o poj. 6,4m3 każdy.

Kompletny projekt budowlany został złożony w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.