Optymalizacja konstrukcji

Cena inwestycji to jeden z najistotniejszych parametrów każdej budowy. Właściwe rozwiązania konstrukcji obiektu zawarte na etapie koncepcji, a przede wszystkich w projekcie budowlanym i wykonawczym pozwalają odpowiednio przygotować inwestycję pod względem ceny i czasu. Oba parametry są bardzo istotne przy organizacji oraz realizacji każdej inwestycji.

PROJEKTOWANIE
Projekt musi spełniać oczekiwania funkcjonalne inwestora – to parametr nadrzędny. Jednak każdy projekt można zrealizować w różny sposób. Dość często presja czasu powoduje, że projekt  jest wykonany poprawnie pod względem statycznym, będąc jednocześnie pomysłem przewymiarowanym i pracochłonnym. Optymalizując projekt można osiągnąć oszczędności sięgające nawet do 50% pierwotnych kosztów.

HARMONOGRAM
Optymalny projekt to podstawa do przygotowania harmonogramu inwestycji. Optymalizacja rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych skraca wiele procesów i prac na budowie, dając w efekcie krótszy czas inwestycji. To pozwala inwestorowi szybciej rozpocząć użytkowanie przyszłego obiektu.

Optymalizacja inwestycji to odpowiedni dobór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Możemy wykonać bezpłatnie optymalizację Twojej inwestycji – wyślij nam swój projekt.