Projekt hali magazynowej w Opaczu Kolonii

Hala magazynowa Opacz

Obecnie BUDVISION opracowuje projekt wykonawczy konstrukcji hali magazynowej w miejscowości Opacz Kolonia na zlecenie stałego Partnera.

Projektanci, przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis wykonali już obliczenia statyczne konstrukcji hali, na ich podstawie przygotowany zostanie przestrzenny model konstrukcji hali przy pomocy programu AutoCAD Structural Detailing. W kolejnym etapie przygotowane zostaną rysunki wykonawcze i warsztatowe oraz opis techniczny wraz z zestawieniami materiałowymi.

Projektowany budynek będzie miał powierzchnię 500 m2 i wysokość w okapie 6 m. Jego konstrukcję stanowić będą symetryczne ramy stalowe o sztywnych narożach, sztywno mocowane do fundamentów. Ramy składać się będą ze słupów pełnościennych (dwuteowych) oraz kratownicowych dźwigarów dachowych. Elementy ram zostaną wykonane z kształtowników gorącowalcowanych.

Konstrukcja dachu hali projektowana jest jako lekka konstrukcja stalowa składająca się z płatwi zimnogiętych.

Ściany osłonowe budynku oraz pokrycie dachu zostaną zaprojektowane z płyty warstwowej z rdzeniem EPS (styropian). Zamontowane zostaną rozwieralne drzwi stalowe oraz ocieplane bramy segmentowe otwierane elektrycznie.
W dachu planowany jest kalenicowy świetlik dachowy wykonany z poliwęglanu komorowego.