Kratownica czy rama?

Hale stalowe można realizować jako ustroje kratownicowe lub ramowe. Dobór optymalnego rozwiązania zalezy od wielu czynników, z których głównymi są cena realizacji oraz walory użytkowe.

HALE STALOWE – USTRÓJ KRATOWNICOWY
Konstrukcja takich hal charakteryzuje się mniejszym zużyciem stali w stosunku do hal o ustroju ramowym. Jednakże dla takich obiektów większa jest pracochłonność wykonania, dlatego hale o ustroju kratownicowym (głównie tak wykonuje się rygiel dachowy) są optymalnym rozwiązaniem dla hal o rozpiętości 15m i większej oraz wysokości 6m i wyższej. Rozróżnia się kratownice z pasem dolnym dochodzącym do słupa oraz z pasem dolnym tzw. „podciętym”. Minusem rozwiązań kratowych jest mniejsza przestrzeń użytkowa w miejscu ramy (pod kratownicą, która ma wysokość od 150cm i więcej), co często ze wzgl. technologiczno-użytkowych prowadzi do konieczności podwyższania hali o wysokość kratownicy dachowej powodując wyższe koszty budowy i większą kubaturę którą dodatkowo trzeba ogrzać.

HALE STALOWE – USTRÓJ RAMOWY Z PROFILI GORĄCOWALCOWYCH (IPE, HEA, UPN, UPE)
Konstrukcja takich hal charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zużyciem stali szczególnie dla hal o rozpiętości do 25m i wysokości do 6m. Plusem takich konstrukcji jest również zdecydowanie mniejsza pracochłonność wykonania w stosunku do ustrojów kratownicowych oraz ramowych blachownicowych. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest uzyskiwanie optymalnej przestrzeni użytkowej w miejscu ramy (słupy i rygle maja wysokość 20-50cm), co pozwala ograniczyć koszty budowy i zoptymalizować kubaturę obiektu która należy ogrzać.

HALE STALOWE – USTRÓJ RAMOWY BLACHOWNICOWY
Konstrukcja takich hal charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zużyciem stali szczególnie dla hal o rozpiętości od 20m i większej oraz wysokości od 6m i wyższej. Rozróżnia się ustroje blachownicowe o przekroju stałym i zbieżnym, z których ten drugi jest ustrojem optymalnym z uwagi na ukształtownie ramy w sposób najbardziej odpowiedni dla działających na niego sił. Ustroje te charakterysują się większą pracochłonnością wykonania w stosunku do ustrojów ramowych z profili gorącowalcowanych. Atutem tego rozwiązania jest uzyskiwanie optymalnej przestrzeni użytkowej w miejscu ramy (słupy i rygle maja wysokość 30-100cm), co pozwala ograniczyć koszty budowy i zoptymalizować kubaturę obiektu która należy ogrzać.

HALE STALOWE – USTRÓJ RAMOWY Z PROFILI CIENKOŚCIENNYCH
Konstrukcja takich hal charakteryzuje się niewielkim zużyciem stali. Elementy hali wykonywane są z profili cienkościennych ocynkowanych typu Z, C i Sigma. Ustroje takie przeznaczone są szczególnie dla hal o rozpiętości do 18m i wysokości do 5m. Plusem takich konstrukcji jest również zdecydowanie mniejsza pracochłonność wykonania w stosunku do ustrojów kratownicowych oraz ramowych blachownicowych. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest uzyskiwanie optymalnej przestrzeni użytkowej w miejscu ramy (słupy i rygle maja wysokość 20-40cm), co pozwala ograniczyć koszty budowy i zoptymalizować kubaturę obiektu która należy ogrzać.