Projektowanie kontenerów w Sławie

Projektowanie kontenerów w Sławie

Zakończyliśmy opracowanie projektu budowlanego pod nazwą: Kontenery techniczne: shockery (3 szt.) z łącznikami/przedsionkami (2 szt.), w miejscowości Sława. Projekt został wykonany dla inwestora, dla którego wcześniej zaprojektowaliśmy oraz wybudowaliśmy halę produkcyjno-magazynową.
Inwestycja ma na celu zwiększenie powierzchni pomocniczych.
Projektowany obiekt to zestawienie typowych stalowych kontenerów technicznych (shockery oraz łączniki/przedsionki) typ A-D, ocieplonych pianką poliuretanową PUR/PIR o następujących wymiarach (długość x szerokość x wysokość):
• typ A –2,450×12,140×3,407m – 1 szt.,
• typ B – 2,450×11,750×3,407m – 2 szt.,
• typ C – 5,580×7,150×3,407m – 1 szt.,
• typ D – 2,05×2,43×3,407m. – 1 szt.

W celu prawidłowego montażu obiektu, projektanci BUDVISION zaprojektowali podkonstrukcję – stalową ramę, na której, na utwardzonym terenie, ustawiane będą kontenery. Obiekty będą zestawione ze sobą i zlokalizowane obok już istniejących kontenerów technicznych oraz dostawione do istniejących otworów bramowych w budynku produkcyjno-magazynowym. Budynek zostanie ocieplony od wewnątrz pianką PUR/PIR i wyposażony w typowe drzwi wg rozwiązań systemowych. Zasilanie elektryczne (oświetlenie, gniazda) zostanie poprowadzone z istniejących przyległych kontenerów technicznych lub z rozdzielni wewnętrznej budynku produkcyjno-magazynowego. Ściany osłonowe wykonane będą z blachy stalowej, malowanej lub z powłoką PE, a dwuspadowy dach pokryty zostanie papą termozgrzewalną lub blachą stalową, malowaną lub z powłoki PE. Posadzka w obiekcie będzie opierała się na konstrukcji stalowej wsporczej, a wykonana z płyty OSB z ociepleniem.
Przygotowany kompletny projekt budowlany obiektu pozwoli inwestorowi na zdobycie pozwolenia na budowę.