Projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego w Kostrzynie n/Odrą

Projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego w Kostrzynie n/Odrą

W czerwcu br. projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie projektu wykonawczego fundamentów rozbudowy zakładu produkcyjnego w miejscowości Kostrzyn n/Odrą. Kilka miesięcy wcześniej, w marcu, firma BUDVISION przekazała Inwestorowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej obiektu.

Zakład produkcyjny podlegający rozbudowie, jest bardzo dobrze znany naszym projektantom, ponieważ w roku 2010 BUDVISION projektował konstrukcję nowo-powstającego wówczas zakładu.

Tym razem rozbudowa dotyczy trzech obiektów: dwóch hal PRODUKCYJNO-magazynowych 1P,2P oraz budynku SOCJALNO-biurowego 3P.

Projektowana rozbudowa zakładu produkcyjnego będzie stanowić przedłużenie/powiększenie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o budynek produkcyjno-magazynowy 1P oraz 2P. Przy budynku produkcyjno-magazynowym 1P projektowany jest budynek socjalno-biurowy 3P. Konstrukcję główną rozbudowy w zakresie budynków 1P i 2P stanowią symetryczne ramy stalowe, 4-przęsłowe, 3-przęsłowe oraz 2-przęsłowe, o łącznej rozpiętości ramy 90,25 m (dla ramy 4-przęsłowej), 67,75m (dla ramy 3-przęsłowej) oraz 45,25m (dla ramy 2-przęsłowej). Zaprojektowano ramy o sztywnych narożach przegubowo mocowane do fundamentów, przy czym w przypadku oparcia dźwigarów dachowych na podciągu wzdłużnym zastosowano połączenie przegubowo-przesuwne. Ramy główne są zaprojektowano w następującym rozstawie osiowym 4×5,735m + 7×6,0m + 5,390m.

Powierzchnia budynku produkcyjno-magazynowego 1P, 2P wynosić będzie  6.000 m2 a jego wysokość w okapie konstrukcji  – 7,23 m, w attyce – 8,04m. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy z rozstawem słupków ok. 5,50-5,60m. Słupki ram szczytowych są przegubowo mocowane do fundamentów, natomiast styk rygiel-słup zaprojektowano jako sztywny dla słupów narożnych i przegubowy dla pozostałych słupków pośrednich.

Konstrukcja dachu – o  spadku 2%- składać się będzie z pełno-ściennych dźwigarów dachowych, płatwi zimnogiętych ze stali o wysokiej wytrzymałości S350GD+Z oraz zastrzałów. Płatwie będą usztywnione układem tężników/podwieszeń z prętów oraz elementów zimnogiętych.

Konstrukcja budynku produkcyjno-magazynowego 1P jest przewidziana do rozbudowy w przyszłości.

Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.

Konstrukcję główną budynku socjalno-biurowego 3P stanowić będzie konstrukcja ścian wzmocnionych elementami szkieletu żelbetowego (trzpienie, wieńce, nadproża) oraz strop i stropodach ze sprężonych płyt kanałowych oraz typowych płyt kanałowych.

Konstrukcja budynku zaprojektowana została jako układ podłużny, jednoprzęsłowy. Obiekt składać się będzie z dwóch kondygnacji, o rozpiętości ścian w osi w osi 8,7m.

Ściany budynku będą ścianami murowanymi usztywnionymi stropem, stropodachem, poprzecznymi ścianami klatki schodowej, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi.

W budynku zaprojektowano także żelbetowe schody wewnętrzne jako schody płytowe
z ukrytą belką spocznikową, których płyta biegowa oparta będzie na poprzecznych ukrytych belkach spocznikowych w płycie spocznikowej, a płyta spocznikowa wraz z ukrytą belką spocznikową oparta zostanie na murowanych ścianach podłużnych budynku.

Obiekt posadowiony zostanie na ławach oraz stopach fundamentowych, żelbetowych.