Projektowanie hali agro w Iwnie

Projektowanie hali agro w Iwnie

W grudniu 2018 projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji przechowalni z mroźnią produktów rolnych wraz z budynkiem biurowym w miejscowości Iwno k/Kostrzyna Wielkopolskiego. Projekt budowlany konstrukcji tego obiektu został opracowany przez BUDVISION we wrześniu 2018.

Projektowany obiekt składać się będzie z dwóch części – przechowalni z mroźnią produktów rolnych (hala 1-kondygnacyjna) oraz budynku biurowego (2-kondygnacyjnego z antresolą).

PRZECHOWALNIA Z MROŹNIĄ PRODUKTÓW ROLNYCH (hala 1-kondygnacyjna)

Projektowany obiekt o powierzchni 1750 m2 i wysokości  7,2 m w okapie konstrukcji będzie halą magazynową podzieloną na dwie części: mroźnię i przechowalnię produktów rolnych. Budynek zaprojektowano w technologii lekkiego szkieletu stalowego z lekką obudową dachu w układzie warstwowym blacha trapezowa+płyty PIR+membrana PCV (lub papa termozgrzewalna), attykami zabudowanymi blachą trapezową oraz lekką obudową ścian i sufitów z płyty warstwowej z rdzeniem PIR/PUR.

Konstrukcję główną projektowanej hali magazynowej stanowić będą 1-przęsłowe  ramy główne składające się z dachowych dźwigarów kratowych z narożami blachownicowymi o rozpiętości osiowej 25,6 m, opartymi przegubowo na stalowych słupach pełnościennych. Słupy ramy głównej będą sztywno utwierdzone w fundamentach.Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów oraz przegubowych połączeniach słup-rygiel. Sztywność ram szczytowych zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X. Z uwagi na to, że w obiekcie znajdować się będzie mroźnia wszystkie słupy będą zlokalizowane na zewnątrz budynku.
Kratowe dźwigary dachowe zaprojektowano z kształtowników dwuteowych oraz rurowych, a płatwie jako belki 1-przęsłowe  ze stali o podwyższonej wytrzymałości S350GD+Z i będą usztywnione układem tężników/podwieszeń z prętów oraz elementów zimnogiętych. Wzdłuż hali w dwóch osiach poprowadzone będą tężniki kratowe.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.
Na dachu zlokalizowane zostaną wywietrzaki dachowe oraz instalacja fotowoltaiczna. W ścianach zewnętrznych znajdować się będą bramy i drzwi, a w ścianach wewnętrznych drzwi i bramy chłodnicze i mroźnicze a także bramy i drzwi typowe. Przy jednej ze ścian podłużnych zaprojektowano trzy doki rozładunkowe z układem brama + kurtyna uszczelniająca + rampa hydrauliczna + naprowadzacze + odbojniki. Przy dokach rozładunkowych zaprojektowano zjazd ograniczony ścianami oporowymi.
Dach hali magazynowej będzie miał pochylenie wynoszące 9,4 stopnia. Hala zostanie oddzielona pod od budynku biurowego poprzez ściany oddzielenia p.poż REI60.

BUDYNEK BIUROWY (2-kondygnacyjny z antresolą)

Budynek biurowy o powierzchni 285 m2 w rzucie i wysokości 10,9 m w attyce zaprojektowano w tradycyjnej technologii murowanej. Jego konstrukcja główna została zaprojektowana jako szkielet żelbetowy (składający się z wielonawowych i wielokondygnacyjnych ram głównych) wzmocniony elementami żelbetowymi (takimi jak trzpienie, wieńce, podciągi, nadproża). Stropy i stropodach zaprojektowano ze stropów gęstożebrowych MASTER z belkami strunobetonowymi wraz z elementami wzmocnień w konstrukcji żelbetowej. Spadek dachu wynosić będzie 0,5%. Ściany zaprojektowano jako ściany murowane usztywnione stropami, antresolą, stropodachem oraz poprzecznymi ścianami klatki schodowej, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi. Obiekt posadowiony zostanie na ławach oraz stopach fundamentowych, żelbetowych.