Projektowanie wiaty w Tuplicach

Projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie projektu budowlanego wiaty w miejscowości Tuplice w województwie lubuskim.
Projektowany obiekt jest nową inwestycję z przeznaczeniem jako wiata/zadaszenie do składowania/magazynowania o powierzchni 300 m2 oraz wysokości w okapie konstrukcji 4,00 m.
Konstrukcja główna projektowanego obiektu składać się będzie z symetrycznych ram stalowych o rozpiętości osiowej 7,76 m.
Ramy główne wiaty zaprojektowano jako stalowe ramy o sztywnych narożach i będą mocowane do fundamentów przegubowo.
Rama szczytowa zaprojektowana została jako układ słupowo-ryglowy łączony przegubowo, ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów. Elementami uzupełniającymi konstrukcję stalową będą stężenia pionowe, prętowe typu X.
Konstrukcja dachu składać się będzie w pełnościennych stalowych dźwigarów dachowych, płatwi zimnogiętych typu „Z” ze stali S350GD+Z, rygla dachowego i zastrzałów. Płatwie zaprojektowane jako wieloprzęsłowe belki ciągłe.
Rygle ścienne pod montaż obudowy w osi B oraz 6 projektowane są jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte.
Ściany osłonowe szczytowa i podłużna wykonane zostaną z blachy trapezowej T35 gr. 0,5mm w układzie pionowym.
Dach pokryty będzie blachą trapezową T35 o gr. 0,7mm z powłoką antykondensacyjną.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną żelbetową.
Konstrukcję wiaty zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić jej rozbudowę w przyszłości.