Projektowanie budynku biurowo-usługowo-handlowego w Olsztynie

Projektowanie budynku biurowo-usługowo-handlowego w Olsztynie

W lutym br. projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie części konstrukcyjnej projektu budowlanego budynku biurowo- usługowo-handlowego z częścią magazynową wraz z infrastrukturą techniczną w Olsztynie.  Obecnie zakończono prace nad projektem wykonawczym.

Projektowany obiekt składać się będzie z trzech części: budynku biurowo-usługowego, budynku handlowego oraz hali magazynowej.

Budynek biurowo-usługowy o powierzchni 745 m2 i wysokości 12 m zaprojektowano jako obiekt 3-kondygnacyjny, jednonawowy w technologii tradycyjnej. Jego konstrukcję główną stanowić będzie konstrukcja ścian (o rozpiętości 12 m w osi) wzmocnionych elementami szkieletu żelbetowego (trzpienie, słupy, wieńce, nadproża), stropem ze sprężonych płyt kanałowych, stropodachem, szybem windowym oraz poprzecznymi ścianami klatki schodowej, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi. Strop oraz stropodach stanowią sztywne tarcze poziome usztywniające obiekt. Dach budynku zaprojektowano z pochyleniem 2,7% w układzie warstwowym blacha trapezowa+PIR (ew.styropian)+membrana PCV (lub papa termozgrzewalna). Budynek oddzielony pod wzgl. pożarowym od hal magazynowych poprzez ścianę oddzielenia p.poż REI120. Niektóre ściany wewnętrzne oraz zewnetrzne zaplecza spełniają także wytyczne p.poż – EI60, REI60. Obiekt posadowiony zostanie na ławach oraz żelbetowych stopach fundamentowych.

Kolejny z budynków – handlowy – połączony będzie z częścią parteru budynku biurowo-usługowego. Jego powierzchnia wynosić będzie 592 m2 a wysokości w okapie konstrukcji 10 m. Obiekt zaprojektowano jako halę stalową jednokondygnacyjną, jednonawową w technologii lekkiego szkieletu stalowego z lekką obudową dachu w układzie warstwowym blacha trapezowa+wełna mineralna+membrana PCV (lub papa termozgrzewalna) oraz lekką obudową ścian z płyty warstwowej z rdzeniem PIR. Konstrukcję główną projektowanego budynku stanowić będą jednoprzęsłowe ramy główne składające się z dachowego dźwigara kratowego o rozpiętości osiowej 15 m, opartego przegubowo na słupie żelbetowym ściany oddzielenia p.poż oraz na drugim słupie żelbetowym w osi zewnętrznej. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy, przy czym słupy żelbetowe będą sztywno mocowane do fundamentów, a połączenia słup żelbetowy-rygiel stalowy – przegubowe. Sztywność ram szczytowych zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X. Kratowe dźwigary dachowe zaprojektowano z kształtowników rurowych, a dach jako bezpłatwiowy z blachy trapezowej T130 gr. 0,8mm. Dźwigary dachowe usztywniają tężniki rurowe, które są obciążone siłami normalnymi od wyboczenia dźwigarów dachowych oraz parcia wiatru na ściany szczytowe i zabezpieczają pas górny dźwigarów kratowych wraz z układem stężeń połaciowych przed wyboczeniem z płaszczyzny. Projektowane są dodatkowo tężniki kratowe wzdłużne (pomiędzy dźwigarami dachowymi), które usztywniają konstrukcję dźwigarów dachowych z płaszczyzny dźwigara. Hala posadowiona zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną. Dach obiektu będzie miał pochyleni wynoszące 2%. Hala zostanie oddzielona pod wzgl. pożarowym od pozostałych części budynku poprzez strop oddzielenia p.poż REI120 oraz ściany oddzielenia p.poż REI120. Na dachu zlokalizowane będą wywietrzaki dachowe. W ścianach zaprojektowano bramy i drzwi.

Kolejna część obiektu to hala magazynowa o powierzchni 1650 m2 oraz wysokości 10 m w okapie konstrukcji, zaprojektowana została jako obiekt jednokondygnacyjny, 2-nawowy, w technologii lekkiego szkieletu stalowego z lekką obudową dachu (o pochyleniu 2%) w układzie warstwowym blacha trapezowa+wełna mineralna+membrana PCV (lub papa termozgrzewalna) oraz lekką obudową ścian z płyty warstwowej z rdzeniem PIR. Hala będzie oddzielona pod względem pożarowym od pozostałych części budynku poprzez ściany oddzielenia p.poż REI120. Konstrukcję główną projektowanego budynku stanowić będą dwuprzęsłowe (dwunawowe) ramy główne składające się z dwóch dachowych dźwigarów kratowych o rozpiętości osiowej 19 m oraz 25 m, opartych przegubowo na stalowych słupach pełnościennych oraz na słupie żelbetowym ściany oddzielenia p.poż. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy, z przegubowym mocowaniem do fundamentów i przegubowym połączeniem słup-rygiel. Sztywność ram szczytowych zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X. Dach projektowany jest jako bezpłatwiowy z blachy trapezowej T130 gr. 0,8mm. Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną i wyposażony bramy i drzwi, a na dachu zlokalizowane będą wywietrzaki dachowe.