Projektowanie przebudowy i adaptacji lokalu w Pile

Projektowanie przebudowy i adaptacji lokalu w Pile

Projektanci BUDVISION zakończyli projektowanie konstrukcji przebudowywanego lokalu użyteczności publicznej w Pile.

Prace projektowe dotyczyły istniejącego budynku 5-kondygnacyjnego, który wybudowany został w układzie konstrukcyjnym poprzecznym w technologii tradycyjnej wzmocnionej szkieletem żelbetowym. Stropy i stropodach obiektu wykonane zostały z płyt kanałowych, a ściany z płyt kanałowych i lokalnie jako murowane z bloczków z betonu komórkowego lub cegły pełnej. Nachylenie dachu wynosi około 8-9%. W budynku lokalnie występują wzmocnienia żelbetowe i stalowe. Obiekt posadowiony został na ławach oraz stopach fundamentowych, żelbetowych.

W  ramach planowanej przebudowy obiektu zaprojektowane zostały nowe przekucia pod otwory drzwiowe oraz otwory przejściowe, w tym stalowe nadproża nad otworami, zamurowania istniejących otworów drzwiowych i otworów przejściowych, nowe ścianki działowe, wyburzenia istniejących ścianek działowych, wymiana istniejących ścianek działowych typu ciężkiego (murowane) na ścianki działowe typu lekkiego (ścianki GK), wyburzenia istniejących kominów wentylacyjnych, żelbetowy szyb windowy z płytą fundamentową dla windy osobowej, schody zewnętrzne żelbetowe, ściany nośne wraz z wieńcami żelbetowymi, strop nad piwnicą (przy szybie windowym), przekucia/otwory stropu podszyb windowy, wylewki żelbetowe stropów – uzupełniające po przekuciach, stalowe konstrukcje wsporcze pod centrale i agregaty dachowe oraz zabezpieczenia p.poż istniejącej konstrukcji.