Projektowanie magazynu z częścią biurową w Przeźmierowie

Projektowanie magazynu z częścią biurową w Przeźmierowie

Zakończyliśmy projektowanie konstrukcji oraz fundamentów magazynu z częścią biurową w miejscowości Przeźmierowo k. Poznania.
Projektowany obiekt składać się będzie z dwóch części: magazynu (hali 1-kondygnacyjnej o powierzchni 162 m2 i wysokości w attyce 6,5 m) i części biurowej (hali 2-kondygnacyjnej 115 m2 w rzucie i wysokości 7,8 m).

Konstrukcja główna magazynu zaprojektowana została w technologii tradycyjnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym o rozpiętości osiowej głównych elementów podporowych 11,70 m. Tworzyć ją będą ściany murowane z bloczków SILKA wzmocnione elementami żelbetowymi m.in.: trzpienie, wieńce, podciągi, nadproża. Ściany zaprojektowano jako ściany murowane usztywnione stropem, stropodachem oraz poprzecznymi ścianami klatki schodowej, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi. Stropodach budynku zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych wraz z elementami wzmocnień w konstrukcji żelbetowej, takimi jak wylewki stropowe. Strop zaprojektowano z typowych płyt kanałowych również z wylewkami stropowymi. Dach pokryty zostanie paroizolacją z papy termozgrzewalnej, wełny mineralnej grubości 24cm oraz papa termozgrzewalna, jego spadek wynosić będzie 3%. Budynek magazynu posadowiony zostanie na ławach fundamentowych, żelbetowych.

Konstrukcję główną części biurowej – zaprojektowanej również w technologii tradycyjnej wzmocnionej elementami żelbetowymi – stanowić będą ściany murowane z bloczków SILKA. Konstrukcja budynku 2- kondygnacyjnego wykonana zostanie w układzie konstrukcyjnym poprzecznym, o rozpiętości osiowej głównych elementów podporowych 4,14m oraz 4,84m. Stropy i stropodach, podobnie jak w części magazynowej, zaprojektowano z typowych płyt kanałowych wraz z elementami wzmocnień w konstrukcji żelbetowej – wylewkami stropowymi. Ściany zaprojektowano jako ściany murowane usztywnione stropem, stropodachem oraz poprzecznymi ścianami klatki schodowej, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi. Obiekt posadowiony zostanie na ławach fundamentowych, żelbetowych. Dach pokryty zostanie paroizolacją z papy termozgrzewalnej, wełny mineralnej grubości 24cm oraz papą termozgrzewalna, jego spadek podobnie jak w budynku magazynowym wynosić będzie 3%.

Na dachu części biurowej zlokalizowane zostaną agregaty grzewczo-wentylacyjne oraz centrala wentylacyjna na oddzielnej stalowej konstrukcji wsporczej.