Projekty konstrukcji stalowych i hal
maj, 30, 2019

Projekt wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w Węgorzewie

BUDVISION sp. z o.o. otrzymała zlecenie wykonania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Węgorzewie, gm. Węgorzewo, w woj. warmińsko-mazurskie.

Projektowana hala będzie obiektem 3-nawowym szerokości 45m, długości 70m oraz wysokości do okapu nawy środkowej (wyższej) 9,2m oraz 5,2m do okapu naw bocznych (niższych) i wyposażona będzie w dwie suwnice dwuhakowe o łącznym udźwigu 7 ton (przy czym każdy hak suwnicy podnosi max. 3,5tony), których wysokość do haka wynosić będzie 6m, spadek dachu wynosić będzie 8%.

Rozpiętości naw hali wynoszą kolejno 12,7m -19,6m -12,7m.
Hala projektowana będzie w technologii szkieletu stalowego z lekka obudową z płyt warstwowych z rdzeniem PIR i wyposażona zostanie w bramy segmentowe, świetliki dachowe, pasma okienne w ścianach oraz drzwi.

Konstrukcje główną hali magazynowej stanowić będą ramy 3-nawowe, przy czym nawa środkowa projektowana będzie jako rama z pełnościennymi słupami sztywno zamocowanymi w fundamentach (połączenie przenosi moment zginający) oraz kratowym dźwigarem dachowym mocowanym przegubowo do słupów. Konstrukcja ramy w nawach bocznych projektowana będzie jako pełnościenna o sztywnym połączeniu rygla dachowego ze słupami (połączenie przenosi moment zginający) oraz sztywnym zamocowaniu słupa w fundamentach (połączenie przenosi moment zginający). Tylko w nawie środkowej będą projektowane suwnice, dlatego w nawie środkowej na słupach projektowane będą konsole, na których oparte zostaną belki podsuwnicowe, po których będą jeździły suwnice. Belki podsuwnicowe wyposażone zostaną w kozły odbojowe oraz szyny podsuwnicowe.
Konstrukcję dachu stanowić będą ciągłe płatwie dachowe ocynkowanych kształtowników zimnogiętych typu Z. Stateczność konstrukcji hali zapewniać będą stężenia dachowe/połaciowe projektowane jako prętowe oraz stężenia ścienne/pionowe projektowane jako rurowe.

Fundamenty hali stanowić będą stopy fundamentowe, a obrys hali będzie obwodowo zamykać podwalina żelbetowa.

Zaplecze socjalne będzie zlokalizowane w obrębie jednej z naw bocznych i będzie miało pow. ok 100-150m2.

Zaplecze socjalne projektowane będzie w technologii szkieletu stalowego oraz lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem PIR.

Projektowany obiekt wyposażony będzie w ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi, a ogrzewanie realizowane będzie poprzez istniejącą kotłownię na paliwo stałe w budynki istniejącego zakładu produkcyjnego. Elementami infrastruktury technicznej inwestycji będą separator substancji ropopochodnych oraz przepompownię kanalizacji deszczowej oraz przepompownię kanalizacji sanitarnej.


Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Skontaktujemy się w najbliższym czasie.

Nastąpił problem z wysłaniem formularza. Prosimy spróbować ponownie ze strony kontaktu.

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza.

Szybki kontakt

Dane kontaktowe

  • ul. Czwartaków 23/2, Poznań
  • tel. +48 (61) 832 09 26
    kom. +48 604 545 022
    fax +48 (61) 832 09 26
  • biuro@budvision.pl
Wyślij
zapytanie