Pozwolenie na budowę hali prod.-magazyn. z budynkiem handl.-socjal.-biur. w Niepruszewie

Projekt hali stalowej

BUDVISION sp. z o.o. uzyskała dla swojego Klienta pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, które dotyczyło budowy hali produkcyjno-magazynowej o pow.1500m2 z 2-kondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowo-biurowym o pow. ok. 600m2 wraz z wiatami handlowo-magazynowymi o pow. ok. 240m2 oraz 1000m2.
Po wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego oraz dokonaniu koniecznych uzgodnień z rzeczoznawcami ds. p.poż. oraz ds. higieniczno-sanitarnych dokumentacja została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, gdzie po uzgodnieniach uzyskano decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB), która to decyzja ostatecznie stała się decyzją prawomocną.
W wyniku  powyższego Inwestor może rozpocząć budowę planowanej inwestycji w zakładanym terminie.