Projekt przeprawy mostowej w Olecku

Projektanci BUDVISION zmierzyli się z trudnym zadaniem – wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego przeprawy mostowej dla pieszych na drugi brzeg jeziora w miejscowości Olecko, położonej na Pojezierzu Mazurskim.
Projekt przeprawy mostowej jest jednym z elementów projektu planowanego kąpieliska.
Przeprawa mostowa dla pieszych będzie przeprowadzana nad drogą śródlądową (dla jednostek pływających, m.in. dla żaglówek), której skrajnia określona została na minimalną szerokość 16 m oraz minimalną wysokość 4 m. Główną konstrukcję przeprawy mostowej dla pieszych stanowić będzie ocynkowana konstrukcja stalowa.
Doświadczeni projektanci BUDVISION, wykonali obliczenia statyczne konstrukcji pomostu przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis, na ich podstawie przygotowano przestrzenny model konstrukcji przy pomocy programu AutoCAD Structural Detailing. W kolejnym etapie przygotowano rysunki wykonawcze i warsztatowe oraz opis techniczny wraz z zestawieniami materiałowymi.

BUDVISION chętnie podejmuje się projektowania konstrukcji różnych obiektów, a także konstrukcji wsporczych, czego potwierdzeniem jest stale wydłużająca się lista realizacji oraz lista referencyjna.