Projekt dobudowy hali w Jeleniej Górze

Projekt dobudowy hali w Jeleniej Górze

Kolejnym projektem opracowanym przez BUDVISION jest projekt budowlany konstrukcji dotyczący dobudowy hali produkcyjnej i spawalni do istniejącej hali w Jeleniej Górze. Zlecenie wykonano w ramach stałej współpracy z wykonawcą hal stalowych.

Konstrukcja główna hali składać się będzie z symetrycznych ram stalowych dwunawowych o rozpiętości osiowej łącznej 18,5 m oraz niesymetrycznych ram stalowych jednonawowych o rozpiętości osiowej 9 m.Ramy główne hali zaprojektowano jako ramy o sztywnych narożach, przegubowo mocowane do fundamentów. Powierzchnia nowowybudowanej hali wynosić będzie ok. 840 m2 a jej wysokość w okapie konstrukcji – 4,7 m.
Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy połączony przegubowo, ze słupami mocowanymi do fundamentów także przegubowo. Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi będą stężenia pionowe, prętowe typu X.

Konstrukcja dachu składać się będzie z pełnościennych stalowych dźwigarów dachowych, rygla, płatwi zimnogiętych typu „Z” ze stali S350GD+Z, zastrzałów i stężeń połaciowych.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną żelbetową.
Ściany osłonowe oraz dach hali wykonane zostaną z płyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR.
Hala zostanie wyposażona w stalowe drzwi, bramy segmentowe oraz okna.