Projektowanie hali produkcyjno-magazynowej w Gądkach

W październiku firma BUDVISION wraz z podwykonawcami opracowała wielobranżowy projekt budowlany hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zbiornik bezodpływowy. Projekt pozytywnie przeszedł weryfikację urzędową, w związku z czym wydane zostało pozwolenie na budowę. Jest to kolejne zlecenie od inwestora, dla którego 2014 firma BUDVISION wybudowała na podstawie własnego autorskiego projektu wielobranżowego – halę produkcyjną.

Projektowana hala produkcyjno-magazynowa będzie budynkiem wolnostojącym, jednonawowym i jednokondygnacyjnym, z dachem płaskim dwuspadowym o pochyleniu 12,5% z wydzielonym pod względem przeciwpożarowym dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno-biurowym oraz z wiatą zlokalizowaną przy ścianie szczytowej hali. Łączna powierzchnia obiektu wynosić będzie 1200 m2.

Konstrukcję główną hali stanowić będą słupy żelbetowe, na których oparte zostaną stalowe, kratowe dźwigary dachowe. Wypełnieniem pomiędzy słupami żelbetowymi będą ściany murowane ocieplane wełną oraz pokryte blachą osłonową (trapezową lub falistą). Dach o pochyleniu zostanie pokryty płytami warstwowymi z rdzeniem PUR/PIR 120. Dwukondygnacyjne zaplecze socjalno-biurowe wykonane zostanie w technologii tradycyjnej z gęstożebrowymi stropami parteru (lokalnie uzupełnione wylewkami żelbetowymi). Konstrukcję dachu tej części obiektu stanowić będą płatwie zimnogięte. Trzecia część obiektu – dach/zadaszenie – zostanie pokryta blachą trapezową, jej konstrukcję stanowić będzie  dach stalowy o pochyleniu 12,5% .