Projektowanie budynku mieszkaniowego z przedszkolem w Warszawie

Projektowanie budynku mieszkaniowego z przedszkolem w Warszawie

Projektanci BUDVISION zakończyli projektowanie konstrukcji do projektów budowlanego i wykonawczego budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego z przedszkolem oraz infrastrukturą techniczną w Warszawie. Opracowanie zostało wykonane na zlecenie firmy architektonicznej z Poznania.

Budynek został zaprojektowany jako obiekt niepodpiwniczony, wolnostojący, 7-kondygnacyjny (parter oraz sześć pięter). Na parterze, który będzie wysunięty poza obrys budynku stosunku do wyższych kondygnacji, znajdować się będzie przedszkole, natomiast na pozostałych kondygnacjach – mieszkania.

Obiekt będzie budynkiem wielonawowym, zaprojektowanym w technologii tradycyjnej z elementami szkieletu żelbetowego, stropami typu FILIGRAN oraz żelbetowymi klatkami schodowymi wylewanymi na placu budowy. Stropodach nad przedszkolem zaprojektowano jako dach zielony (odwrócony).

Główną konstrukcję obiektu stanowić będzie układ podłużnych ścian nośnych wzmocnionych szkieletem żelbetowym w postaci trzpieni, stropów, podciągów i nadproży żelbetowych. Ściany nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, a ściany działowe z bloczków silikatowych o grubości 15, 12 i 8 cm. Na konstrukcji głównej (ścianach nośnych) każdej kondygnacji lokalnie na podciągach oraz nadprożach żelbetowych opierany będzie strop żelbetowy typu FILIGRAN wraz z wieńcami żelbetowymi. Stropy ponad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz nad wysuniętą częścią przedszkola zostaną wykonane jako stropodachy ocieplone i zaizolowane. Ten drugi będzie odwróconym – ZIELONYM DACHEM. Do konstrukcji stropów parteru po obwodzie budynku poprzez tzw. „systemy antymostkowe” zamocowane zostaną wspornikowe dachy/zadaszenia żelbetowe.

W budynku zostaną wydzielone klatki schodowe oraz szyby windowe zaprojektowane jako konstrukcje żelbetowe, monolityczne, wykonywane na placu budowy.

Projekty budowlany oraz wykonawczy konstrukcji zostały wykonany przez doświadczonych projektantów BUDVISION rzetelnie i w wyznaczonym terminie.