Projektowanie hali magazynowej w Kostrzynie nad Odrą

Projektowanie hali magazynowej w Kostrzynie nad Odrą

BUDVISION – projektant i wykonawca hal stalowych zakończył projektowanie konstrukcji do projektu budowlanego hali magazynowej z częścią sklepową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Zlecenie wykonane było w ramach stałej współpracy z jednym ze zleceniodawców.
Projektanci BUDVISION wykonali obliczenia statyczne i wymiarowanie za pomocą programów wspomagających projektowanie: ARSAProf 2014 i zaproponowali optymalne rozwiązana konstrukcyjne dla nowoprojektowanej hali stalowej o powierzchni 1000 m2 i wysokości w okapie 6 m, której konstrukcja główna składać się będzie z symetrycznych ram stalowych o rozpiętości osiowej 24,5 m.

W obiekcie wydzielono trzy strefy – część magazynową, zaplecze socjalne i część sklepową.
Konstrukcję główną hali magazynowej stanowić będą dwuprzęsłowe ramy główne składające się z dwóch dachowych dźwigarów kratowych o pasach równoległych, o rozpiętości osiowej 12,3 m każdy, opartych przegubowo na słupach pełnościennych. Słupy ramy głównej zarówno skrajne jak i środkowy utwierdzone będą w fundamentach. Ramy główne zaprojektowano w rozstawie osiowym – 5 z nich co 5,6 m oraz jedna 5,36 m. Lokalnie – ponad zapleczem socjalnym – rama główna hali dwunawowej o sztywnych narożach, przegubowo mocowana do stropu lub jako rama mieszana tzn. jedna nawa z dźwigarem dachowym pełnościennym, a druga nawa z dźwigarem dachowym kratowym.
Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy, przy czym słupy będą przegubowo mocowane do fundamentów oraz połączenia słup-rygiel także jako przegubowe. Sztywność ram szczytowych zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X.

Konstrukcją główną zaplecza socjalnego, znajdującego się w obrębie hali magazynowej, będzie układ ścian murowanych nośnych z betonu komórkowego oraz elementów żelbetowych, takich jak trzpienie, słupy, wieńce, podciągi, nadproża, belki. Stropy zaprojektowano z typowych płyt kanałowych sprężonych wys. 26,5 cm. Belki, podciągi i nadproża projektowane są jako elementy wolnopodparte lub częściowo zamocowane na podporach. Obiekt posadowiony zostanie na ławach fundamentowych, żelbetowych.

Konstrukcją główną części sklepowej jest również układ ścian murowanych nośnych z betonu komórkowego i elementów żelbetowych (trzpienie, wieńce, podciągi, nadproża, belki) o rozpiętości osiowej 24,5 m oraz stalowa rama szczytowa. Na tej konstrukcji oparte będą płatwie dachowe będące elementami konstrukcji dachu. Ramy główne zostały zaprojektowane w rozstawie osiowym 6,2 m. Rama szczytowa będzie układem słupowo-ryglowym ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów oraz połączeniem przegubowym słupa do rygla dachowego.
Płatwie zaprojektowano jako belki wolnopodparte, obciążone siłami normalnymi od wyboczenia dźwigarów dachowych oraz parcia wiatru na ścianę szczytową, mają one za zadanie zabezpieczyć dźwigary dachowe pełnościenne przed wyboczeniem z płaszczyzny oraz przed zwichrzeniem.
Na jednej ze ścian zaprojektowano systemowe zadaszenie wspornikowe na odciągach – daszek szklany.

Obudowę hali zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR o grubości 120 mm.
Konstrukcja dachu o spadku 16% będzie lekką konstrukcją stalową – w części magazynowej – składającą się z płatwi zimnogiętych, zastrzałów, połaciowych stężeń poprzecznych z prętów okrągłych średnicy 16 mm, zastrzałów i podwieszenia płatwi oraz w części sklepowej lekką konstrukcją stalową składającą się z płatwi rurowych gorącowalcowanych.
Na dachu zlokalizowany będzie świetlik kalenicowy z poliwęglanu komorowego o wymiarach 2,0×20,4 m. Obiekt wyposażony zostanie w zadaszenie wspornikowe nad wejściem do sklepu wykonane jako systemowy daszek szklany na odciągach, drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe, okna PCV lub aluminiowe, ciepłą witrynę/fasadę sklepową oraz bramy segmentowe, otwierane elektrycznie.
Projekt budowlany został wykonany rzetelnie i w terminie.