Projektowanie hali magazynowej w Komornikach

Projektowanie hali magazynowej w Komornikach

Projektanci BUDVISION zakończyli projektowanie konstrukcji do projektu budowlanego rozbudowy zakładu o halę magazynową w miejscowości Komorniki k. Poznania. W zakresie prac BUDVISION były ocena stanu technicznego istniejącego budynku oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego branże konstrukcyjną, architektoniczną, instalacji – elektrycznej, gazowej, sanitarnej, deszczowej, ogrzewania i wentylacji.

Zaprojektowana hala magazynowa o powierzchni 1200 m2 będzie dołączona do istniejącego budynku produkcyjno-magazynowo-socjalnego oraz budynku biurowego i będzie jednonawowym obiektem jednokondygnacyjnym z dachem płaskim jednospadowym, o pochyleniu 7%. Halę zaprojektowano w technologii lekkiego szkieletu stalowego z pokryciem dachu i ścian płytą warstwową z rdzeniem PUR/PIR w układzie pionowym. Konstrukcję główną budynku stanowić będzie słup stalowy utwierdzony w fundamencie, połączony w sposób sztywny ze stalowym ryglem dachowym, opartym przegubowo-przesuwnie na drugim końcu na słupie żelbetowym zamocowanym sztywno fundamencie. W jednej z osi zaprojektowano attykę połączoną z ramą szczytową. Między projektowaną halą magazynową a istniejącymi budynkami umiejscowiona zostanie ściana oddzielenia p.poż. REI60, która opierać się będzie na ryglach rozpiętych między słupami żelbetowymi oraz na ścianie istniejących budynków poprzez wieniec żelbetowy. Ściana oddzielenia p.poż REI60. zostanie wyprowadzona na długość 4,1m od osi nr 1, poza budynek.