Projektowanie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w Konarzycach

Projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie projektu wykonawczego  konstrukcji budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Konarzyce gm. Łomża. Projekt budowlany został wykonany przez projektantów BUDVISION miesiąc wcześniej.

Projektowana hala będzie miała powierzchnię 700 m2, a jej wysokość w okapie konstrukcji wynosić będzie 8,3 m. W obiekcie znajdować się będzie antresola stalowa o powierzchni 200 m2.
Z uwagi na antresolę zaprojektowano zróżnicowaną konstrukcję główną budynku: w osi nr 1 – tam gdzie znajdować się będzie antresola – zastosowane zostaną jednoprzęsłowe ramy główne, w rozstawie osiowym wynoszącym ok. 5,6-5,7 m, składające się z dachowego dźwigara kratowego o podciętym pasie dolnym opartego przegubowo na słupach pełnościennych. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy ze słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów i przegubowym połączeniem słup-rygiel. Sztywność ramy szczytowej zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X. W osi 6 konstrukcja składać się będzie z układu ramy powtarzalnej (ciężkiej) oraz słupów pośrednich do mocowania obudowy, słupy pośrednie zostaną przegubowo mocowane do fundamentów, a połączenia słup pośredni-rygiel dachowy są także przegubowe. Sztywność ramy szczytowej zapewni sztywna rama powtarzalna.
Kratowe dźwigary dachowe zaprojektowano z kształtowników rurowych, płatwie natomiast jako belki ciągłe ze stali o podwyższonej wytrzymałości S350GD+Z, zostaną one usztywnione układem tężników/podwieszeń z prętów oraz elementów zimnogiętych. Wzdłuż hali w trzech osiach prowadzone zostaną tężniki kratowe dzielące dźwigary dachowe na 4 pola, tężniki kratowe podłużne usztywnią dźwigary dachowe z ich płaszczyzny – szczególnie dla ich pasa dolnego.

Konstrukcja główna antresoli składać się będzie z układu sztywnych ram mocowanych przegubowo do słupów ramy szczytowej, natomiast połączenie słupa ramy antresoli z fundamentem oraz połączenie rygiel – słup antresoli będzie połączeniem sztywnym. Pomiędzy ramami głównymi zaprojektowano stalowe belki pośrednie z profili zimnogiętych Czg w rozstawie max 750mm. Na antresolę prowadzić będą schody stalowe policzkowe ze stopniami i podestami z ocynkowanych krat pomostowych typu TERMETAL. Antresola oraz schody zostaną zabezpieczone barierkami ochronnymi oraz bortnicami.

Konstrukcja hali jest przewidziana do rozbudowy w przyszłości od strony ściany szczytowej typu ciężkiego będącej ramą powtarzalną.
Hala stalowa posadowiona zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.
Hala wyposażona zostanie w świetlik kalenicowy o wymiarach 3,0×21,00m zaprojektowany z ALU oraz poliwęglanu komorowego, drzwi – stalowe lub ALU, ocieplane, rozwieralne, okna – PCV lub ALU, ciepłe, rozwieralno-uchylne lub stałe (nieotwierane) oraz w stalowe bramy – zewnętrzną i wewnętrzną.