Projektowanie hali Agro w Jelczu-Laskowicach

Projektowanie hali Agro w Jelczu-Laskowicach

BUDVISION – projektant i wykonawca hal stalowych zakończył projektowanie konstrukcji do projektu budowlanego obory w miejscowości Jelcz-Laskowice. Projekt budowlany wykonany został na zlecenie stałego klienta.

Obiekt o powierzchni 1235 m2 i wysokości 3,4 m w okapie konstrukcji zaprojektowany został jako hala stalowa z konstrukcją stalową.
Konstrukcja główna obory składać się będzie z symetrycznych 3-nawowych ram stalowych o sztywnych narożach, w rozpiętości osiowej słupów skrajnych 29 m. Ramy główne będą przegubowo mocowane do fundamentów.

Ramy szczytowe hali stalowej Agro zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy z przegubowym połączeniem słup-rygiel oraz słupami przegubowo mocowanymi do fundamentów. Sztywność ram szczytowych zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X.
Lekka konstrukcja dachu opierać się będzie na pełnościennych stalowych dźwigarach dachowych i składać się będzie z płatwi zimnogiętych typu „Z” ze stali S350GD+Z oraz zastrzałów. Płatwie zaprojektowano jako belki ciągłe.

Ściany obory pokryte zostaną blacha trapezową, a dach płytą warstwową rdzeniem PUR/PIR o grubości 100 mm.
W obiekcie zaprojektowano rozwieralne drzwi stalowe i przesuwne bramy stalowe.
Hala stalowa posadowiona zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo murem fundamentowym wraz z wieńcem żelbetowym.