Projektowanie budynku wielorodzinnego w Głogowie

Projektowanie budynku wielorodzinnego w Głogowie

Projektanci BUDVISION zakończyli projektowanie konstrukcji do projektu wykonawczego Budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem terenu na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie. Projekt budowlany konstrukcji tego obiektu został przekazany zleceniodawcy –  firmie architektonicznej z Poznania – we wrześniu.

Budynek, będący przedmiotem opracowania, został zaprojektowany jako obiekt niepodpiwniczony, wolnostojący, 4-kondygnacyjny (parter oraz trzy piętra), wielonawowy. Jego powierzchnia wynosić będzie 6000 m2. Obiekt zostanie wykonany w technologii tradycyjnej z elementami szkieletu żelbetowego, stropami typu FILIGRAN, prefabrykowanymi żelbetowymi balkonami oraz żelbetowymi klatkami schodowymi wylewanymi na placu budowy.

Główną konstrukcją obiektu będzie układ poprzecznych ścian nośnych  wzmocnionych szkieletem żelbetowym w postaci trzpieni, stropów, podciągów i nadproży żelbetowych. Ściany nośne zostaną wykonane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, natomiast ściany działowe z bloczków silikatowych o grubości 12 cm. Na konstrukcji głównej – ścianach nośnych – każdej kondygnacji opierany będzie strop żelbetowy typu FILIGRAN wraz z wieńcami żelbetowymi, oparty lokalnie na podciągach oraz nadprożach żelbetowych. Stropodach, czyli strop ponad ostatnią kondygnacją zostanie ocieplony i zaizolowany. Do konstrukcji stropów zamocowane zostaną prefabrykowane balkony żelbetowe poprzez tzw. „systemy antymostkowe”.

Projekty budowlany oraz wykonawczy konstrukcji zostały wykonane przez doświadczonych projektantów BUDVISION rzetelnie i w wyznaczonym terminie.