Projektowanie budynku handlowego z częścią magazynową w Olsztynie

Projektowanie budynku handlowego z częścią magazynową w Olsztynie

Projektanci BUDVISION zakończyli opracowanie zamiennych projektów budowlanego i wykonawczego konstrukcji budynku biurowo-usługowo-handlowego z częścią magazynową wraz z infrastrukturą techniczną w Olsztynie.
Projektowany obiekt składać się będzie z dwóch części:
• budynku handlowego 1-kondygnacyjnego,
• hali magazynowej 1-kondygnacyjnej,
które tworzyć będą wspólna jednolitą bryłę, należącą do jednej strefy pożarowej.
Projektowana handlowa część obiektu będzie halą stalową o powierzchni 805m2 i wysokości 9m w okapie konstrukcji. Konstrukcję główną projektowanego budynku tworzyć będą jednoprzęsłowe ramy główne składające się z dachowego dźwigara kratowego o rozpiętości osiowej 19,4m, opartego przegubowo na stalowych słupach pełnościennych. Słupy ramy głównej zostaną sztywno utwierdzone w fundamentach. Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ słupowo-ryglowy (przegubowy), w którym słupy będą mocowane do fundamentów przegubowo. Sztywność ramy szczytowej zapewnią stężenia pionowe, prętowe typu X.

Konstrukcja dachu składać się będzie z kratowych dźwigarów dachowych wykonanych z kształtowników rurowych, układu stężeń połaciowych , tężników rurowych oraz tężników kratowych wzdłużnych. Pokrycie wykonane zostanie z blachy trapezowej T135 o grubości 0,88mm.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.
Na dachu zlokalizowane bedą wywietrzaki dachowe, a w ścianach – bramy oraz drzwi.
W części handlowej zaprojektowano wydzieloną pod względem p.poż kotłownię o powierzchni 20m2, której konstrukcję główną stanowić będą murowane ściany wzmocnione elementami szkieletu żelbetowego (trzpienie, wieńce, nadproża) oraz strop żelbetowy – monolityczny, wylewany na placu budowy, krzyżowo zbrojony. Kotłownia ma wymiary zewn. Ściany zaprojektowano jako ściany murowane usztywnione stropem oraz poprzecznymi ścianami, innymi ścianami wewnętrznymi oraz trzpieniami żelbetowymi. Strop kotłowni stanowić będzie usztywnienie poziome obiektu.
Projektowana hala magazynowa obiektu o powierzchni 1360m2 i wysokości 9 m podzielona będzie na 2 części. Konstrukcję główną budynku stanowić będą dwuprzęsłowe ramy główne składające się z dwóch dachowych dźwigarów kratowych o rozpiętości osiowej 21,20m oraz 12,40m, opartych przegubowo na stalowych słupach pełnościennych. Słupy ramy głównej zostaną utwierdzone w fundamentach.
Ramy szczytowe zaprojektowano jako układ przegubowy słupowo-ryglowy, z przegubowym zamocowaniem słupów do fundamentów.
Dach hali magazynowej ze spadkiem 2,7 % zaprojektowano jako bezpłatwiowy, z blachy trapezowej T135 gr. 0,88mm. Konstrukcja dachu składać się będzie z kratowych dźwigarów dachowych zaprojektowanych z kształtowników rurowych, tężników rurowych, układu stężeń połaciowych oraz tężników kratowych wzdłużnych.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną.
Podobnie jak w części handlowej w hali magazynowej na dachu zlokalizowane będą wywietrzaki dachowe, a w ściany wyposażone będą w bramy oraz drzwi.