Projektowanie hali produkcyjnej w Dębnicy Kaszubskiej

W lipcu 2016 roku projektanci firmy BUDVISION zakończyli projektowanie konstrukcji stalowej do projektu budowlanego hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz częścią usługową w miejscowości Dębnica Kaszubska. W roku 2017 otrzymaliśmy kolejne zlecenie projektowe dotyczące tego tematu – opracowanie projektów wykonawczych konstrukcji stalowej, elementów żelbetowych, ściany oddzielenia ppoż. i fundamentów. Projekt wykonany został na zlecenie stałego Partnera.

Projektowana hala produkcyjna z zapleczem.

Projektowany obiekt będzie składał się z dwóch części: hali produkcyjnej i przylegającego do niej zaplecza socjalno-biurowego z częścią usługową.
Stalowa hala produkcyjna będzie miała ok. 370 m2 powierzchni i 6,2 m wysokości w okapie konstrukcji.
Konstrukcję główną hali stanowić będą symetryczne ramy stalowe o rozpiętości osiowej 19,91 m. Ramy – główna oraz szczytowa – hali zaprojektowane zostały jako ramy słupowo-ryglowe o przegubowych połączeniach słup-rygiel oraz przegubowym połączeniu z fundamentami. W celu zwiększenia stateczności ram zastosowano prętowe stężenia typu X.
Dach hali produkcyjnej zaprojektowany został z dźwigarów dachowych, płatwi ciągłych z profili zimnogiętych oraz stężeń połaciowych.
Cały obiekt (ściany i dach) zostanie pokryty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym.
Obiekt posadowiony zostanie na stopach fundamentowych, żelbetowych, usztywnionych obwodowo podwaliną żelbetową.

Drugi budynek, w którym znajdować się będzie zaplecze socjalno-biurowe oraz część usługowa, będzie przylegał do hali wzdłuż dłuższej ściany będącej ścianą oddzielenia p.poż wykonanej w konstrukcji żelbetowo-murowanej. Powierzchnia budynku wynosić będzie 290 m2, a jego wysokość w okapie konstrukcji 4 m.
Konstrukcja główna zaprojektowana została w technologii murowano-żelbetowej z lekkim dachem stalowym opartym na żelbetowej konstrukcji wsporczej (słupy, trzpienie).
Konstrukcja główna składać się będzie z 2-przęsłowego, pełnościennego dźwigara dachowego, który będzie połączony przegubowo z trzpieniami oraz słupami żelbetowymi zamocowanymi sztywno w fundamencie. Sztywność dźwigarów dachowych zapewnią płatwie dachowe wraz z układem stężeń połaciowych (dachowych) oraz zastrzałów.
Murowane ściany nośne zostaną usztywnione układem wieńców oraz trzpieni żelbetowych, które spełniać będą rolę elementów usztywniających budynek. Ściany nośne zostaną dodatkowo usztywnione poprzecznymi ściankami działowymi.
Ściana oddzielenia p.poż pomiędzy halą produkcyjną i zapleczem socjalno-biurowym oraz częścią usługową projektowana jest z betonu komórkowego kl. 600 lub bloczków SILKA E24.

BUDVISION przygotował kompletny projekt konstrukcyjny umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy uwzględniający aspekt optymalizacji.