Projektowanie hali magazynowej gm. Suchy Dąb

Projekty konstrukcji stalowych i hal

BUDVISION sp. z o.o. otrzymała zlecenie wykonania projektu wykonawczego hali magazynowej związanej z obsługą rolnictwa w woj. pomorskim, gm. Suchy Dąb.
Projektowana hala będzie miała rozpiętość/szerokość 15m, długość 25m i wyposażona będzie w suwnicę o udźwigu 5 ton, której wysokość do haka wynosić będzie 6m, spadek dachu wynosić będzie 12 stopni.
Przy hali głównej projektowana będzie przybudówka o powierzchni 5x10m.
Hala projektowana będzie w technologii szkieletu stalowego z lekka obudową z płyt warstwowych z rdzeniem PIR i wyposażona zostanie w bramy segmentowe, świetliki dachowe oraz drzwi.
Konstrukcje główną hali magazynowej stanowić będą ramy pełnościenne sztywnym połączeniu rygla ze słupem (połączenie przenosi moment zginający) oraz sztywno zamocowane w fundamentach (połączenie przenosi moment zginający). Na słupach ram projektowane będą konsole, na których oparte zostaną belki podsuwnicowe po których będzie jeździła suwnica. Belki podsuwnicowe wyposażone zostaną w kozły odbojowe oraz szyny podsuwnicowe. Konstrukcję dachu stanowić będą ciągłe płatwie dachowe ocynkowanych kształtowników zimnogiętych typu Z. Stateczność konstrukcji hali zapewniać będą stężeniadachowe/połaciowe projektowane jako prętowe oraz stężenia ścienne/pionowe projektowane jako rurowe.
Fundament projektowany będzie jako płyta fundamentowa z uwagi naniekorzystny układ warstw podłoża – grunty słabonośne. Jednocześnie podpłyta fundamentową do poziomu-1,8m poniżej poziomu terenu planowana jest wymiana gruntu i wykonanie nasypu budowlanego.