Analiza statyczna nośności stropu w Stanowicach

Projekty hal stalowych

Ostatnio zajmowaliśmy się m. in. analizą nośności stropu w kotłowni nad pomieszczeniem agregatów z uwagi na potrzebę montażu hydroforu o pojemności 1000l w elektrociepłowni biomasowej w miejscowości Stanowice.
W celu przeprowadzenia analizy wykonano obliczenia statyczne i wymiarowanie przy pomocy programów wspomagających projektowanie: ARSAProf 2014. Projektanci uwzględnili istniejące oraz planowane obciążenia oddziaływujące na strop, m. in. takie jak: ciężar własny zbiornika hydroforowego, ciężar wody w zbiorniku hydroforowym, obciążenia użytkowe i stałe stropu pomieszczenia pomp, obciążenia stałe punktowe na stropie pomieszczenia pomp (czopuch komina, pomost ze zbiornikiem, pompy, sprzęgło hydrauliczne).
W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej stropu w budynku Kotłowni stwierdzono, że konstrukcja analizowanego stropu żelbetowego uwzględniając obciążenia ciężarem własnym, stałe, użytkowe, technologiczne oraz planowane spełnia normowe warunki stanów granicznych nośności i użytkowania.