Analiza nośności antresoli w Plewiskach

Projekty hal stalowych

Projektanci BUDVISION wykonali obliczenia statyczne nośności istniejącej stalowej antresoli technicznej w hali produkcyjnej wobec powiększenia pomostów technicznych oraz posadowienia na nich nowych urządzeń technologicznych w hali produkcyjnej znajdującej się w miejscowości Plewiska k/Poznania. Prace wykonywane były na zlecenie pracowni architektonicznej, z którą współpracujemy.

W hali produkcyjnej – na stalowej antresoli technicznej, która wykonana jest w układzie ramowym o sztywnych narożach oraz sztywnym mocowaniu słupów do posadzki – planowane jest zainstalowanie nowych urządzeń technologicznych. W tym celu projektanci BUDVISION wykonali analizę nośności antresoli ( obliczenia statyczne i wymiarowanie istniejącej konstrukcji) przy użyciu programów wspomagających projektowanie – ARSAProf 2014. Pod uwagę wzięto konieczność  powiększenia pomostów technicznych oraz obciążenia ciężarem własnym nowych urządzeń technologicznych.

W wyniku przeprowadzonych analiz konstrukcji, obliczeń statycznych i wymiarowania, stwierdzono, że konstrukcja istniejącej stalowej antresoli technicznej spełnia normowe warunki stanów granicznych nośności  i użytkowania. Daje to możliwość powiększenia górnego pomostu antresoli na całej jej powierzchni wraz z dodatkowymi barierkami ochronnymi oraz belkami wsporczymi pod planowane nowe urządzenia technologiczne montowane na projektowanym pomoście technicznym. Zaprojektowano nowe poszycie powiększonego pomostu technicznego antresoli z ocynkowanych kratek pomostowych. Z uwagi na instalacje technologiczne przebiegające poprzecznie
do pomostu – stanowiące lokalną przeszkodę – zaprojektowano przejście pomiędzy istniejącą i projektowana częścią pomostu poprzez stalowe schody z poszyciem z ocynkowanych stopni i kratek pomostowych.